спомагателен

прил. - помощен, допълнителен, добавъчен, второстепенен, вторичен, маловажен
прил. - несъществен
прил. - опитен, контролен
прил. - спешен, запасен, резервен, извънреден, авариен
прил. - съдействуващ, спомагащ
прил. - фалшив, неистински, изкуствен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • авариен — прил. спешен, запасен, резервен, спомагателен, извънреден …   Български синонимен речник

  • второстепенен — прил. втори, вторичен, от второ качество прил. допринасящ, способствуващ, допълнителен прил. спомагателен, несъществен прил. дребен, евтин, незначителен прил. маловажен, без значение прил. по малък, по маловажен …   Български синонимен речник

  • добавъчен — прил. допълнителен, прибавъчен, придатъчен, спомагателен, вторичен прил. извънреден, в повече прил. нов, скорошен, неотдавнашен прил. следващ, по сетнешен, последващ …   Български синонимен речник

  • допълнителен — прил. добавъчен, прибавъчен, в повече, придадъчен прил. спомагателен, вторичен, маловажен, незначителен прил. втори, повторен, още един прил. извънреден прил. допринасящ, способствуващ, второстепенен прил. нов, скорошен …   Български синонимен речник

  • запасен — прил. снабден, въоръжен, екипиран прил. спешен, резервен, спомагателен, извънреден, авариен …   Български синонимен речник

  • извънреден — прил. извънмерен, прекомерен, грамаден прил. необикновен, изключителен, особен, рядък, специален прил. добавъчен, допълнителен, в повече прил. краен, прекален прил. неприемлив, преувеличен, невероятен прил. спешен, запасе …   Български синонимен речник

  • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

  • контролен — прил. надзорен, проверочен, ревизионен прил. образцов, еталонен, главен прил. опитен, помощен, спомагателен …   Български синонимен речник

  • неистински — прил. неистинен, лъжлив, неверен, неточен, погрешен, фалшив, мним, лъжовен, измамен прил. подправен, фалшифициран, фиктивен прил. изкуствен, спомагателен прил. подставен, незаконен, привиден, престорен …   Български синонимен речник

  • несъществен — прил. незначителен, второстепенен, без значение, омаловажен, посредствен, маловажен, нищожен, неважен прил. неосезаем, недоловим, невидим, незабележим прил. минимален, дребен, ситен, малък прил. слаб, скромен, допълнителен прил. дребнав, банален …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.